Alla inlägg under mars 2009

Av Nandi - 11 mars 2009 18:05

För en gångs skull kommer glädjande besked ifrån EU. Jag läser på DN att Europaparlamentet krävt att man lägger alla kort på bordet angående ACTA-förhandlingarna.


"Kravet på mer öppenhet kom från Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson. Parlamentet antog hennes förslag om ökad öppenhet i en omröstning. Parlamentet kräver att kommissionen offentliggör alla dokument som rör ACTA-förhandlingarna."


Det är trevligt att se att i alla fall några EU-parlamentariker  arbetar för demokrati och öppenhet, något som även Piratpartiet kommer göra om vi röstar in dom i Europaparlamentet i vår. Alla som kastar skit på Vänsterpartiet och påstår att dom är kommunister kan ju ta sig en funderare eftersom dom faktiskt är bland dom relativt få som kämpar för att behålla demokratin intakt.

ANNONS
Av Nandi - 11 mars 2009 07:36

Frustrerad över att min insändare fortfarande inte verkar ha publicerats (jag ska kontrollera saken snarast) blev jag i alla fall glad när jag hörde att det finns vettiga röster i EU. Här är ett helt underbart klipp. Fantastisk kritik presenterat på ett otroligt bra sätt! Wow...

ANNONS
Av Nandi - 10 mars 2009 17:15

Idag skrev jag ett mail till Gotlands två respresentanter i riksdagen, Christer Engelhardt (S) och Rolf K Nilsson (M).


Hej!


Jag tyckte det var beklagligt när riksdagen röstade igenom IPRED, eller lagförslaget "Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område". Då visste jag inte mer om lagen än vad DN hade skrivit om den.

Jag blev dock milt sagt förskräckt när jag igår fick reda på lagförslagets faktiska innebörd som beskrevs av Rick Falkvinge med hjälp av hänvisning till den faktiska lagtexten.

Christian Engström har på sin blogg skrivit ett inlägg där han citerar Rick Falkvinge och ber Karin Pilsäter och andra riksdagsmän att kommentera det Rick skrivit. Jag förväntar mig att ni, som representanter för oss här på Gotland, kommenterar Christians inlägg och förklarar varför ni och era partier stödde detta lagförslag.

Här är länken till Christians inlägg:

http://christianengstrom.wordpress.com/2009/03/09/karin-pilsater-kan-du-svara-om-ipred/


Med vänliga hälsningar,

Namn Efternamn, förstagångsväljare i det kommande Europaparlamentsvalet som överväger att ge sin röst till Piratpartiet
 
 

Jag uppmanar alla andra andra att också maila sina folkvalda om detta! Det är inte alls svårt. Leta reda på dom här så hittar ni även deras e-postadresser. Skriv hövligt, man tjänar inget på att vara otrevlig. Påminn dom om att Piratpartiets frågor är viktiga och att dom bör lyssna!

 

Bara för att jag redan skrivit till dom Gotländska riksdagsledamötena betyder inte det att du inte kan göra det också. Effekten blir större ju fler vi är!


"Anything simple always interests me." - David Hockney

Av Nandi - 9 mars 2009 14:52

I dagens Gotlands Tidningar kan man läsa att:


"I onsdags hölls ett möte mellan gotländska gymnasielärare - och Säpo.
Anledningen: risken för extremistiska strömningar på Gotland.
- Det var ett rent informationsmöte, säger Christer Stoltz på kommunens säkerhetsavdelning, som tagit intitiativ till mötet.


--------------


Två personer från Säpos informationsavdelning i Uppsala gav information om höger- och vänsterextrema grupperingar, och om märken och symboler som används av olika grupper.
Mötet avslutades med att Säpo lämnade kontaktuppgifter till lärarna.
Enligt uppgifter till GT gav detta en viss känsla av obehag hos en del lärare, eftersom vissa tolkade mötet som en indirekt uppmaning till lärarna att hålla koll bland eleverna och ange dem som möjligen ingår i extrema, politiska grupper. Både på höger- och vänsterkanten."


Detta ska ses mot bakgrund av ett flertal saker.


Säpo är tidigare kända för att bedriva åsiktsregistrering.


"En försumlighet av justitiekanslern 1990 ledde till omfattande olaglig åsiktsregistrering inom Säpo ända fram till 1998, konstaterar Säkerhetstjänstkommissionen, vars betänkande diskuteras i riksdagen i dag.


--------------


Kommissionen skriver: "Kommissionen konstaterar att det även i dag finns en påtaglig risk för att förbudet mot åsiktsregistrering överträds i samband med övervakning av personer verksamma i politiska ytterlighetsgrupperingar.""


Vår nuvarande skolminister föreslog år 2005 att lärarna skulle tvingas att lämna uppgifter om elevernas politiska åsikter för att bekämpa den muslimska extremismen.


Året efter hade Säpo valt att skaffa kontakter bl a inom skolan för att avslöja blivande terrorister:


"Säkerhetspolisens nya arbetsmetod, att skaffa kontakter i bostadsområden, skolor och socialtjänst för att avslöja blivande terrorister, får kritik från flera håll."
 

Rektorer verkar inte heller främmande för att bedriva åsiktsregistrering, något som är strängt förbjudet enligt grundlagen. Jan Björklund fortsätter att förespråka samma linje.


"Mer än var femte rektor på länets [Jönköpings] högstadier och gymnasier kan tänka sig att ge information till Säpo om elever har nazistiska sympatier - trots att det är förbjudet. Det visar en enkät som Sveriges Radio har gjort.


-------------


Utbildningsminister Jan Björklund har uttalat sig positiv om en lagändring här som skulle kunna göra det tvingande för skolan att vidarebefordra sådan här information till säkerhetspolisen, men det är fel, tycker Göran Ahlkvist, gymnasierektor på Aleholmsskolan i Sävsjö.


-------------


Enligt en stor enkät som Sveriges radio har gjort och som 1 300 rektorer svarat på över hela landet, så uppger 14 procent att dom kan tänka sig att lämna information till Säpo redan nu, trots att det är förbjudet."Vad ska man säga...? När man vill strunta i delar av grundlagen, den svenska demokratins hela grund, är man inte extremist själv då? Här följer en insändare som förhoppningsvis publiceras i Gotlands Tidningar imorgon, undertecknad av mig, en förälder, en lärare och två andra elever. Vill ni veta vilka så får ni läsa det i tidningen.Säpo mot extremism?


Hänvisning till artikeln ”Vit makt-rörelse kan vara på väg”, GT 09/03/09


Säpo verkar söka hjälp från lärare med att hålla utkik efter ungdomar som sympatiserar med eller är involverade i politiska ytterlighetsgrupper, extremistgrupper. Genom att bl a informera lärare om flaggor och symboler som används av dessa grupper, exempelvis antirasistiska symboler, och sedan visa upp numret dit man kan ringa in tips till Säpo är det svårt att tro något annat än att de gärna vill att lärarna håller utkik bland eleverna och rapporterar till Säpo om de misstänker något. Just ett sådant samarbete mellan Säpo och lärare föreslogs redan år 2005 av Jan Björklund (fp) i Stockholm, och även om förslaget kritiserades hårt av bland annat lärarförbundet satsar Säpo ändå på skaffa sig kontakter inom exempelvis skola och socialtjänst, vilket DN skrev om i början av 2006.


Detta kan ju kanske verka rätt oskyldigt, men tänk efter. I unga år letar man ofta efter sin identitet. Man provar kanske på olika roller, man slänger ur sig mindre genomtänkta åsikter för att pröva dem. Man vill förändra världen som ung, man har ännu inte, som många vuxna, tappat hoppet om drastiska förändringar till det bättre i samhället. Man vill skapa debatt och man testar sina åsikter i skolan. Det är bra, debatter och diskussioner höjer nivån på undervisningen. Om en elev hyser demokratiskt illarimmande åsikter är det kanske lite oroande, men inte värre än att man kan utnyttja det till något positivt. Demokratin bygger på öppenhet och dialog. De demokratiska värderingarna och idealen ska kunna försvaras med just dessa medel, och att skapa en diskussion med en elev med kraftigt avvikande åsikter bör inte bara kunna övertyga eleven, utan också visa för andra hur dessa åsikter kan bemötas. Jag tycker också vi ska också vara glada när unga är politiskt aktiva, det är ju själva grundbulten i ett demokratiskt samhälle. Vi bör inte döma ut dem bara för att de har ”felaktiga” åsikter.


Att arbeta förebyggande mot extremism är självklart bra, men det verkar som om man i detta fall varit lite trångsynt. Förebyggande insatser mot extremism borde logiskt sett innebära att man jobbar för att upprätthålla de demokratiska värderingarna i samhället och att låta dessa genomsyra hela samhället. Man ska redan från unga år känna att man genom öppenhet och dialog kan vara med och påverka sitt liv och sin omgivning. Man bör tidigt lära sig inse innebörden av alla människors lika värde och uppmuntras till att agera i en anda av solidaritet och jämlikhet. Dialogen anser jag är A och O. Det räcker inte med att säga till någon hur den bör handla och inte. Man måste tala om varför, ge en motivering, och skapa en djupare förståelse.


Om vi skulle ha ett samhälle där lärare mer eller mindre agerar informatörer åt Säpo, en bra början till ett angivarsamhälle, skulle det kraftigt skada elevernas och föräldrarnas förtroende för lärarna, och det skulle skapa en rädsla för att uttrycka sina åsikter i skolan. Dessutom skulle denna eventuella rapportering bygga på elevernas politiska åsikter. Grundlagen skyddar vår rätt till att hysa vilka åsikter vi vill, det är inget brottsligt. Vad skulle sedan Säpo göra med de inrapporterade uppgifterna om elevernas politiska åsikter? Registrera dem? Skrämmande tanke.


Jag utgår från att Säpo vill arbeta mot extremismen för att förhindra våld och terrorism, för att skydda demokratin. Detta måste väl ändå göras med demokratiska metoder? Att sympatisera med eller vara medlem i AFA eller NSF är mig veterligen inte olagligt, det är våldshandlingarna som vissa individer inom dessa grupper utför som är brottsliga. Säpo verkar ha tolkat förebyggande arbete som att man ska hitta ett mönster bland människor, hitta ett samband mellan exempelvis avvikande åsikter och våldshandlingar, och därefter kartlägga människor med avvikande åsikter för att kunna förhindra våld. Man verkar ha tolkat det som att man ska övervaka oskyldiga människor för att kunna upptäcka om de är på väg att begå brott. Sådant arbete tycker jag inte hör hemma i en demokrati, det är bara ett resultat av beslut fattade på en grund av rädsla.  Är det så vi vill ha det? Var går gränsen för när lärarna ska rapportera enligt gymnasiechef Alf Nilsson?

 

Av Nandi - 8 mars 2009 21:09

Två fina piratförslag kan man rösta på här. Man behöver bara registrera sig, sedan rösta, och dom populäraste förslagen tas upp och diskuteras i EU. Detta är en bra möjlighet att få frågorna uppmärksammade i EU och det tar inte många minuter av din tid.


"Förslagen som är inskickade är dels hur Piratpartiet tycker att upphovsrätten borde reformeras, dels vårt Alternativ till medicinpatent."


Läs mer om saken hos Christian, vice ordförande i Piratpartiet, som åker till Bryssel om svenskarna hjälps åt och röstar på Piratpartiet i EU-valet i vår.


Länka, kopiera och sprid informationen vidare!Av Nandi - 8 mars 2009 09:00

Både DN och SvD (och kanske fler som jag inte läst) verkar åtminstone delvis lyssnat på kritiken. Rubriken på DN:s förstasida är i skrivande stund "6000 tågade fredligt" och på SvD läser jag "Fem timmar av fredlig protest - några få minuter av våld" under förstasidesrubriken.


Ur SvD:


"Mitt på torget står Pàmela Hansson från Malmö, och kramar sin Palestinasjal.

– Jag ville så gärna att detta skulle genomgöras på ett bra sätt, att vi skulle visa vad vi tycker här. Det är så tråkigt när folk försöker motarbeta oss på det viset som de våldsamma gör. En liten grupp förstör här och fokus i media hamnar på dem."


Visst stämmer det delvis, men man verkar helt acceptera att medias fokus hamnar på våldet. Enligt min mening är det minst lika illa. Man låter en liten grupp "förstöra" genom att lägga fokus på dom. Det borde i rapporteringen komma fram i någorlunda rättvis tidsmässig proportion, förhållandet mellan fem timmar av fredliga demonstrationer och några minuter av våld. Jag tycker att det framstår som en lyckad demonstration om man lyckas hålla det såpass lugnt som det ändå var. Media har ett stort ansvar, en stor makt. Det är alltid viktigt att påpeka när denna makt missbrukas, inte minst om det händer ofta.


Av Nandi - 7 mars 2009 14:12

DN briljerar med sin rapportering från demonstrationerna vid tennistillställningen där Sverige möter Israel. "Huliganer förstörde demonstrationen" är rubriken i skrivande stund på DN:s förstasida. DN förstör demonstrationen genom att lägga fokus på dom 100 som bråkar när 6000 personer demonstrerar fredligt. Medvetet? Troligtvis.


Det är beklagligt att några ska bråka, men DN är ännu mer beklagligt.


Tillägg 14:20:


DN:s rubrik ändrad

Av Nandi - 7 mars 2009 12:20

Jag tror att många av oss associerar aktivism med våld. Man ser framför sig arga, unga människor som kastar gatsten, bränner upp papperskorgar, slåss mot motsatta politiska grupperingar eller mot polisen. Man ser alla lagar som bryts mot och all egendom som förstörs. För mig känns det ganska uppenbart att det är den här bilden som media, många politiker och inte minst polisen arbetar för att vi ska få inpräntad i våra hjärnor. Varför, kan man då undra?


Att sympatisera med AFA och förespråka kommunism eller anarki är inget olagligt, vi har åsiktsfrihet i vårt land. På samma sätt är man fri att vara Sverigedemokrat eller medlem i Nationalsocialist Front, det är inte heller olagligt i sig. Det är heller ingen grund för att övervaka eller registrera människor med koppling till dessa grupper. Många menar att dessa organisationer utgör ett stort hot mot demokratin, mot vårt land. Polis, politiker och media drar alla över en kam och kastar skit på ordet aktivism. Man ger en bild av att alla brukar våld och ställer till oreda och förstörelse.


Men var kommer hotet mot demokratin in i bilden? Är hela vårt land i gungning, hela vårt statsskick, för att några individer med anknytning till AFA slåss mot några individer med anknytning till nazistgrupperingar? Är demokratin hotad av att människor uttrycker sitt missnöje med ojämlikheterna i vårt land, med dom ökande klyftorna? Är det ett hot mot Sverige när människor går ut på gatan för att uttrycka sina åsikter och försöker få politikerna att lyfta huvudet ur sanden och göra dom mer drastiska förändringar som som vårt samhälle faktiskt behöver för att gå framåt?


Jag är trött på att höra att "AFA" eller "vänsterextrema grupper" låg bakom den och den brottsliga handlingen. Det var inte AFA, det var inte vänsterextrema grupper, det var enskilda individer. Dessa individer ska självklart hållas ansvariga för eventuella brott dom begått. Men snälla, skilj mellan en organisation och några individer. En individ ska inte övervakas eller registreras för att den är med i en organisation. En individ ska bara övervakas och kartläggas om just den individen är misstänkt för ett brott av allvarligare karaktär. Att vara med i en organisation, oavsett om det är AFA eller Nationalsocialistisk Front, är inte ett brott. Det är min mening.


Vad jag tror är anledningen till allt detta är åtminstone två saker. Dels ligger det inte i maktens intresse att folket själva bildar opinion och protesterar. Det skulle ju innebära att politiker och andra med maktposition skulle tvingas böja sig efter folkets vilja. Därför använder man media, maktens medel, för att styra opinionen, få folk att ta avstånd från aktivismen. Man skickar massiva polisinsatser för att provocera aktivisterna, för att framkalla irritation och våld, som jag annars tror hade förekommit i mycket mindre skala.


Man har också från maktens håll, mer eller mindre medvetet, feltolkat innebörden av preventivt arbete. Att arbeta preventivt mot extremism borde logiskt sett innebära att man jobbar för att upprätthålla dom demokratiska värderingarna i samhället, att låta dessa genomsyra hela samhället. Man ska redan från unga år känna att man genom öppenhet och dialog kan vara med och påverka sitt liv och sin omgivning. Man ska tidigt lära sig inse innebörden av alla människors lika värde uppmuntras till att agera i en anda av solidaritet och jämlikhet. Dialogen tror jag är A och O. Det räcker inte med att säga till någon hur den bör handla och inte. Man måste prata om varför, ge en motivering, och skapa en djupare förståelse.


Istället har man tolkat förebyggande arbete som att man ska hitta ett mönster bland människor, hitta ett samband mellan exempelvis avvikande åsikter och våldshandlingar, och därefter kartlägga människor med avvikande åsikter för att kunna förhindra våld. Man har tolkat det som att man ska övervaka oskyldiga människor för att kunna upptäcka om dom är på väg att begå ett brott. Många tycker det låter bra med preventiv brottsbekämpning, och visst borde det göra det. Men istället för att införa dom mer grundläggande förändringarna, inför man förändringar som begränsar och inskränker på våra demokratiska och mänskliga rättigheter - för att försvara demokratin!


Det är inte Säpo, en för mig till synes odemokratisk institution utan folklig insyn, som ska arbeta förebyggande mot extremism. Det är främst föräldrarna, dagispersonalen och lärarna. Säpo har uppenbarligen svårt att hitta ett seriöst hot mot Sverige och demokratin, så nu verkar man överdriva och hitta på hot för att hålla sig sysselsatt. Tyvärr verkar dom inte inse att dom själva utgör ett allt större hot.


Aktivism är bra och ytterst viktigt för att få till stånd och upprätthålla ett demokratiskt samhälle. Låt inte media intala dig något annat. Ghandi och hans anhängare var aktivister, Martin Luther King och hans anhängare var aktivister, människorna i Greenpeace använder aktivismen som verktyg och genom aktivism har vi fått till stånd allmän rösträtt och drägliga villkor för arbetare. Utan aktivism, utan medborgerligt engagemang, utan demonstrationer, bojkotter, utan strejker och civil olydnad, hur skulle världen ha sett ut då? Demokrati och människors lika värde lär knappast ha funnits ens som avlägsna stjärnor. Vad är egentligen "upplopp" och förstörda papperskorgar i sammanhanget? Dåtidens huliganer har många gånger blivit framtidens hjältar. Minns det nästa gång du tänker kritisera aktivismen.


"If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all.” - Avram Noam Chomsky


13:25 - Tillägg:


Jag hoppas att dagens demonstrationer får en någolunda rättvis medial rapportering, att våldet håller sig borta eller på en låg nivå och att polisen håller sig passiv. Om det nu blir våldsamt så är det väl fortfarande 6000 som demonstrerar fredligt. Man måste inte lägga fokus på den klilck som bråkar, det är faktiskt helt upp till media.

Presentation

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3 4
5
6
7 8
9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2009 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Länkar

Kategorier

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Pure Nandi med Blogkeen
Följ Pure Nandi med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se