Alla inlägg den 25 november 2010

Av Nandi - 25 november 2010 13:06

Robert Nozick var en framstående nyliberal tänkare som enligt vissa gav nytt liv till den nyliberala debatten med boken ”Anarki, stat och utopi” 1974. Finanspolitiskt var det denna nyliberala våg som Reagan och Thatcher red på, med kraftiga minskningar av offentlig sektor, sänkta skatter stora utförsäljningar och privatiseringar.

Nozick bygger hela sin genomtänkta teori på det faktum att alla människor har absolut rätt till liv, frihet och egendom. Utifrån detta följer en logisk argumentationskedja som landar i att enbart den så kallade nattväktarstaten är förenlig med dessa rättigheter, dvs en stat som enbart sköter försvar, polis och rättsväsende och således skyddar alla medborgares rätt till liv, frihet och egendom. Alla skatteuttag utöver det som behövs för att finansiera dessa tre statliga institutioner kränker individens egendomsrätt och är således att betrakta som stöld. Jobbar du tio timmar med en lön på 100kr/timmen är din inkomst 1000kr. Om staten då med tvång tar låt säga 25 % i skatt så får du bara 750kr på dessa tio timmar. Utan skatt hade du bara behövs jobba i 7,5 timmar för att få ihop samma mängd pengar. Men genom skatten tvingar staten dig att jobba 2,5 timmar extra för att få ut lika mycket, 750 kronor. Alltså leder skatt till tvångsarbete.

I Nozicks stat är det fullständigt oacceptabelt att tvinga någon att betala skatt för att exempelvis hjälpa dom fattiga, dom som förlorat jobbet eller dom som blivit sjuka. Oavsett anledningen kan INGET motivera att någon får kränka din äganderätt genom att med tvång ta pengar eller andra resurser du äger och omplacera dessa. Äganderätten, liksom rätten till liv och frihet, är okränkbara. Rättigheterna är också passiva. Ingen har rätt att ta ditt liv genom att döda dig. Men ingen har heller en skyldighet att hålla dig vid liv genom att förse dig med sådant du behöver för din överlevnad. I Nozicks samhälle är det dock inte så att dom svaga SKA slås ut enligt någon regel. Det finns ju inget som hindrar människor som känner medkänsla med samhällets mindre lyckligt lottade invånare att idka välgörenhet och FRIVILLIGT skänka pengar eller hjälp. Vad Nozick starkt motsätter sig är att TVINGA någon som faktiskt inte känner ett moraliskt ansvar att dela med sig att ändå göra det. Alla transaktioner av varor, tjänster, pengar osv. måste ske frivilligt. Nozicks stat ger alla frihet att själva välja hur dom ska leva sina liv och tvingar inte på någon medborgare en moral eller ett visst levnadssätt som inte överensstämmer med individens egna övertygelser.

Nu kommer vi till det som förbryllar mig. Nozick bygger på en tanketradition som härstammar från John Locke. Locke menade på 1600-talet att alla människor har en absolut rätt till just liv, frihet och egendom. Utgår man från detta så tycker jag att Nozicks resonemang är fullt förståeligt. Man menar vidare att dessa rättigheter bygger på att man har absolut rätt till sin egen kropp. Genom att ”blanda” kroppen med föremål eller mark, exempelvis genom att plöja en bit oägd mark (alltså långt tillbaks innan i princip alla föremål redan var ägda av någon), odla och bygga hus på marken, så blandar man sin kropp genom arbetet med marken. Detta är grunden för ägandet. Tar jag ett oägd föremål och använder eller förädlar det med mitt arbete så tillhör föremålet mig. Jag har sedan fullständig rätt att genom frivilliga transaktioner byta, sälja eller ge bort det jag äger. Frågan är bara var dessa absoluta rättigheter kommer från? John Locke hade en lösning på det som jag kan respektera och ha förståelse för men som jag absolut inte håller med om själv. Lösningen var att dessa rättigheter, naturrätten, var given av Gud. Om vi nu som förnuftsmässiga människor ponerar att existensen av en Gud fanns med i vårt förnuft, så som Locke gjorde, då kan vi kanske också tänka oss att Gud gav oss vissa absoluta rättigheter, rättigheter som inte fick kränkas i rättvisans namn och som bara tillföll människorna eftersom dessa inom den kristna tron har en särställning på jorden.

Men såvitt jag vet nedlåter sig inte Nozick till att föra in Gud som fundament, som grund, till rättigheterna. Det vore ju ganska absurt att i den moderna, sekulära och förnuftsbaserade debatten föra in något så orimligt som Gud som grund för sin teori. Det skulle ju göra att man tappade all trovärdighet. Men vad gör Nozick för att motivera existensen av dessa absoluta och okränkbara rättigheter till liv, frihet och egendom? Vad ersätter han Gud med? INGENTING!

Nozick bygger upp en omfattande teori kring hur ett rättvist samhälle ser ut med utgångspunkt i ett ANTAGANDE om att individer har dessa rättigheter. Det ter sig för mig fullständigt galet. Locke hade åtminstone Gud som grund, men Nozick verkar istället ha en högst personlig åsikt som grund. Om vi nu ändå går med på Nozicks antagande, vad är det då som gör att rätten till liv, frihet och egendom inte också utsträcker sig till djuren, eller att vi även har fler rättigheter? Är det människans ”förnuft” som fungerar som kriterium för att man med ett magiskt trick ska få rättigheter? Och vad händer då med oförnuftiga och kraftigt mentalt handikappade människor, eller spädbarn för den delen? Om djur också har rättigheter, har då vargen rätt till sitt revir där han jagar, har grävlingen rätt till marken där den bygger sitt bo och har fisken en absolut rätt att inte bli berövad på sitt liv eller frihet?


Nozick har nämligen en princip om ägandet som skulle ställa till det ordentligt om även djuren fått dessa magiska rättigheter. Om det är så att när någon från början tillskansade sig egendom så gjordes detta på ett felaktigt sätt, då har staten enligt Nozick en absolut skyldighet att rätta till detta fel. Har någon genom tvång tillskansat sig mark eller föremål, då ska dessa fråntas personen och återgå till den rättmätiga ägaren, oavsett hur långt tillbaks i tiden som den felaktiga transaktionen skedde. Om djuren då har rätt till sin egen kropp och till den mark som dom bearbetat för att bygga bo så skulle det blir svårt för människan att hävda att hon kom först till platsen innan någon annan varelse hade börjat använda den. Men som sagt, detta problem uppstår endast om vi går med på det absurda antagandet om att vi har magiskt framtrollade och okränkbara rättigheter. Kan någon liberal hjälpa mig att förstå?

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se