Senaste inläggen

Av Nandi - 23 april 2009 22:08

En klockren artikel om Internet och Piratfrågorna hittade jag idag, skriven av Rikard Warlenius. Han låter som en Pirat när han säger att:


"Nätet handlar nu om medborgerliga rättigheter, om demokratin, och borde regleras därefter. Vi skulle behöva en internetfrihetsförordning, analog till tryckfrihetsförordningen, i grundlagen för att hålla såväl tafsande företag som myndigheter på behörigt avstånd. Internet måste bevaras som allmänning."


Även om alla inte är Pirater så känns det skönt att veta att även andra politiska krafter kämpar med oss i våra frågor. Har Piratpartiet föreslagit något grundlagsskydd för Internet? Jag vet att vi ofta hänvisar både till nuvarande grundlag och till konventionerna om dom mänskliga rättigheterna när vi försvarar friheten på Internet, men det verkar ju inte alltid räcka. Jag vet att det är en känslig fråga att föra in fler saker på vår agenda, men kanske är det något som kommer i framtiden? En grundlagsändring måste ju såklart genomdrivas med majoritet under två mandatperioder, men jag tycker helt klart det är något att driva ifall vi tar oss in i riksdagen. Om inte annat så är det något att lobba för.


Man kan inte klaga på omfattningen av rapporteringen om våra frågor i alla fall.

ANNONS
Av Nandi - 23 april 2009 09:38

Sveriges Radio har lyckats gräva fram uppgifter som ingen i bloggosfären ens tänkt på att leta efter. Domaren i TPB-rättegången var med i flera organisationer, bl a Svenska föreningen för upphovsrätt, som gör honom jävig i målet. Dessutom verkar han ha haft personliga relationer till antipiraternas advokater. Läs mer hos SR!


Piratpartiet kommenterar i ett pressmedelande.

ANNONS
Av Nandi - 22 april 2009 14:19

Jag tycker synd om Dick Harrison. Det måste vara svårt för honom, och det lär bli svårare framöver. Jag syftar inte på att han, trots sin professortjänst på Lunds Universitet, vill ha mer pengar då han säger sig tjäna 0kr på sina böcker. Det lär vara svårt för honom eftersom han vänt Internet, Piraterna och studenterna mot sig genom att hetsa upp sig mot fildelningen. Det lär bli svårt för honom eftersom han skadat sitt anseende trots att ha inte kommer få stopp på fildelningen. Efter hans hets mot Internet (nytt lagförslag någon?) i TV-debatterna mot Piratpartiet lär det blir svårt för honom att försöka byta sida.


I en debattartikel kritiseras nedsläckningen av Studentbay, sidan där studenter har delat med sig av ofta väldigt dyr kurslitteratur (bl a Harrisons) som vi skattebetalare tydligen redan betalat för en gång.  Läs den!

Av Nandi - 21 april 2009 11:02

I en liten sammanställning av lagarna och förslagen som stympar Internet får jag plötsligt syn på något som jag tycker har glömts bort i debatten - FN:s Internetövervakning som utvecklas på Kinas initiativ. Ja, Kinas initiativ, ni vet landet som hårdcensurerar Internet och bryter mot mänskliga rättigheter. Precis som ACTA utvecklas det i hemlighet, men det går ut på att man ska kunna spåra allt på Internet till sin källa. Exempelvis kunna ta reda på vem som uttalat sig kritiskt om landets regering. Bara detta är anledning nog att bli Pirat. Bara detta får mig att vilja spy på FN. Mänskliga rättigheter ska tydligen bara finnas på papper om våra styrande får som dom vill.


Vissa verkar tycka att jag är aningen fanatisk, men vad ska jag annars ta mig till när jag ser var världen är på väg? Jag är kanske fanatisk, men min förhoppning är att det smittar av sig på er andra.


Hjääääälp oss! Öppna ögonen!! Stöd Piratpartiet!!!

Av Nandi - 20 april 2009 16:57

metro läser jag angående Piratpartiet:


"Ni är ett utpräglat enfrågeparti. Är verkligen fildelningsfrågan så viktig att den behöver ett eget parti i EU?"


Vadå engrågeparti? Vadå bara fildelning? Det finns fantastiskt nog en sida på det vi kallar internet, http://www.piratpartiet.se/, där man kan läsa om vad Piratpartiet står för. Alla som efter att ha tittat på sidan påstår att Piratpartiet bara bryr sig om fildelning får gärna kommentera!


Visst lägger vi oss inte i all politik. Det finns redan flera andra partier som gör och det skulle göra det omöjligt för mig att kämpa sida vid sida med borgare om vi gjorde det. Istället fokuserar vi på det vi just nu tycker är absolut viktigast, det område där dom andra partierna enligt oss är helt fel ute. Vi försöker helt enkelt få dom andra partierna att lyssna på oss och förhoppningsvis ändra kurs. Då vi länge försökt med mer "normala" medel utan att lyckats har vi istället beslutat att stödja ett politiskt parti som bara fokuserar på just detta område för att få folk och politiker att lyssna. Även om jag hade en annan åsikt i fildelningsfrågan så skulle jag nog ändå vara beredd att stödja piraterna. Faktum är att fildelningsfrågan inte alls engagerar mig så mycket som folk verkar tro. Säger inte det något om att metro har fel?

Av Nandi - 19 april 2009 13:48

Deus har skrivit ett tal som förtjänar att uppmärksammas. Jag står inte nödvändigtvis för allt som står i talet, men jag tycker det är ett musikaliskt välklingande och underhållande stycke text med ett ack så allvarligt och viktigt budskap.Var hälsade, politiker, mediamoguler, lobbyister, korrupta domare och poliser. Vi har observerat att ni i era officiella kanaler har rubricerat den nuvarande politiska linjen som ett krig mot Oss.


Vi är Internet, och vi har beslutat att besvara er krigsförklaring för att på så sätt göra det hela officiellt.


Måhända har ni klagat över Vår existens den senaste tiden under era rådslag, styrelsemöten och förhandlingar, eller då ni minglat runt med era champagneglas på något av alla lobbymöten på femstjärniga hotell.


Vi har länge stått tysta, gapat i förvåning och kontemplerat erat i Våra ögon underliga agerande. Vi har velat tro att vi var era samarbetsparters och kompanjoner – Att staten och dess politiska organ spelade på samma sida som Oss. Men era handlingar har sakta tvingat Oss att komma till insikt: Vi hade fel i vår godtrogna naivitet, för ni har nu visat er precis så samhällsfarliga, sociopatiska och odemokratiska som de mer misstänksamma noderna i Vårat system länge har anat.


Ni censurhetsare och hobbydiktatorer har genom era försök att avskaffa det fria ordet och den fria tanken försakat era rättigheter att bli behandlade som legitima aktörer på marknaden, i media, i samhället och i politiken. Ni kommer att bekämpas med alla möjliga medel tills era organisationer har kapitulerat eller utraderats ur den politiska sfären för all framtid, och lagar har införts för att förhindra att en sjukdom av er kaliber någonsin växer fram i Vår värld igen.


Ni är ett virus i Våra fiberoptiska kablar, och Vi mobiliserar därför immunförsvaret. Er existens är oönskad, skadlig och överflödig, och Vi har beslutat att era organisationer, och alla de organisationer som agerar efter era medvetandefientliga mål, skall stympas, tills de inte längre utgör ett hot mot Internet eller mänskligheten.


På grund av det systematiska förtryck ni utsätter Oss för, på grund av era manipulativa lobbyorganisationer, er hänsynslöst blodtörstiga profithunger, era lögner, erat falskspel, och er mutade polis Jim Keyzer, era köpta riksdagspolitiker och EU-parlamentariker, erat undergrävande av yttrandefriheten, integriteten och rättssäkerheten, er parasitism på den mänskliga kreativiteten, och det kulturella förintelsekrig ni driver mot det öppna samhället i allmänhet och era egna kunder och kulturskapare i synnerhet - deklareras ni - de korrupta kulturmonopolisterna, lobbyorganisationerna, bolagsdirektörerna, de handtama politikerna och domarna ni köpt, och er mutade polis Jim Keyzer härmed -


Hostis Humani Generis – Fiender till den mänskliga arten.


Ingenting ni har gjort hittills har kunnat stoppa Oss, och varje desperat propagandagrepp ni använder er av bidrar bara till att ytterligare avslöja och klarlägga era korrupta intentioner. Varje fras ni yttrar plockas isär, analyseras och kritiseras av det växande antal uppkopplade hjärnor Vi räknar till Vårat kollektiva medvetande. Fler och fler öppnar ögonen för era föråldrade, fascistoida mål och metoder. Ni har fastnat i Vårat nät, och ju mer ni sprattlar, destå mer trasslar ni oundvikligen in er.


IPRED, ACTA, Datalagringsdirektivet, Telekompaketet och FRA har fått fler och fler att öppna ögonen för vad det är ni sysslar med, och Vi har redan börjat mobilisera Oss för att bemöta de oprovocerade hot och den systematiska misshandel ni utsätter Våra uppkopplade medvetanden för. Ni gör bäst i att komma ihåg att liksom Våra kroppar är uppkopplade mot Internet, så är också Internet uppkopplat mot Våra kroppar, att Vi AFK räknas i miljoner, och att Vi ansluter nya hjärnor varje sekund, medans förtroendet för era paleokratiska, elitistiska, maktfullkomliga institutioner håller på att falla i bitar.


Vi är era söner, döttrar, bröder, systrar, anställda, chefer, medarbetare, konkurrenter och väljare. Ni bör påminnas om att det enda skydd ni ånjuter från Oss är ett system av artificiella lagar skrivna i en bok bland många andra, och att det bara krävs ett fåtal felkalibrerade felsteg av en regering för att denna bok totalt skall förlora sitt anseende, och reduceras till brasved. Det är vad som håller på att hända i detta ögonblick, i och med att lagar som ingen respekterar, accepterar eller bryr sig om stiftas långt ovan folkets huvuden, mot folkets vilja.


Ni kan inte vinna ett informationskrig, för ni slåss mot själva informationsflödet. Ni försöker att parera en tsunami med ett paraply. Ni försöker att putta tillbaka en lavin som ni själva har satt igång. Alla era ansträngningar är meningslösa, era kontrollmetoder blir snabbt verkningslösa och utdaterade, och det sprattlande ni ägnar er åt kommer snart att övergå i dödsryckningar.


Det är bara en tidsfråga innan vi formaterar om samhället och installerar ett nytt operativsystem en gång för alla - ni befinner er på avgrundens brant redan nu. Ett stapplande steg till i den riktning ni har valt, och vi kommer med nöje att ge er den avgörande knuffen, så att ni äntligen faller mot er egen slutgiltiga undergång. Antingen genom massornas makt i detta system, eller, om det misslyckas, genom att avskaffa det system som inte viker sig för massorna.


Vi, Internet, förklarar härmed krig mot allt och alla som önskar censurera, begränsa, avskaffa eller på annat sätt förhindra det fria flödet av information och kommunikation. Vi gör detta utan urskiljning - fullständigt undantagslöst och kompromisslöst, för när det kommer till något så heligt som informationsfrihet är det oförlåtligt att kompromissa.


Information är fri. Vi är Internet. Vi är Legio. Vänta Oss.

Av Nandi - 17 april 2009 16:40

Senast jag lyckades komma åt den kraftigt överbelastade sidan piratpartiet.se hade partiet fått 2000 nya medlemmar under dagen. Man tror nästan att medlemsräknaren har fått spatt, men det är tveksamt om så är fallet. Den sanslösa tingsrättsdomen har för många gjort det tydligt att något måste göras åt dom styrandes syn på internet. Detta är inte en dom mot fyra personer som hjälpt till med projektet The Pirate Bay. Detta är en dom mot internet, en krigsförklaring mot länkandet och deltagarkulturen som bygger det fantastiska nätverk många av oss älskar. Man valde i rätten ut fyra personer som fick representera internet. FRA, IPRED, Datalagringsdirektivet, ACTA, Q6/17, EU:s Telekompaket, The Pirate Bay-domen. Kan du berätta för mig var det kommer att sluta?


Det skulle vara tråkigt att i framtiden behöva berätta om hur det en gång fanns en fantastisk företeelse som hette internet, som vi lät medieindustrin göra om till en tragisk enkelriktad konsumtionskanal.

Av Nandi - 15 april 2009 13:17

Är det verkligen värt att blint hålla fast vid principer eller är det just sådana som hindrar oss från att skapa något nytt, utvecklas och gå vidare? Man brukar tala väl om människor som står fast vid sina principer, ofta med rätta. Man vet var man har personen, man vet att den inte böjer sig för lite blåsväder. Men jag frågar mig själv om det inte är en lite ensidig bild av det hela.


Jag blev påmind om detta av Björns kommentar på det förra inlägget. Björn är en person som jag har stor respekt för även om jag ganska ofta har svårt att förstå mig på honom. Han är väldigt kunnig och har ofta kloka synpunkter på saker och ting. I skolan har vi båda fått någon form av vänsterstämpel, något som jag inte alls har något emot. Jag sympatiserar med vänstern i det mesta och likaså Björn om jag inte missuppfattat honom. Han har dock upprepade gånger antytt att jag sviker mina ideal och är någon form av hycklare.


Jag är inte Vänsterpartist och har aldrig bundit mig till dom på något formellt sätt. Däremot stödjer jag dom och gick för ett år sedan med i 1:a majtåget och ropade; "Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag!" och "Stoppa Anders Borg i en papperskorg!" Dock innebär det inte att jag stödjer dom i allt eller oavsett vad som händer. Jag stödjer dom så länge deras politik sammanfaller tillräckligt bra med mina åsikter. Deras grundsyn stödjer jag men jag står inte fast vid den principiellt bara för sakens skull. Jag gör det bara om jag finner det rätt i den enskilda situationen jag befinner mig i.


Att det skulle vara strängt fel att sluta upp sida vid sida med en borgare i en fråga vi båda brinner för, eller att länka till en bra debattartikel (som inte alls tar ställning i höger-vänster-politiken) på en blogg, som också har publicerats i en nyliberal tidning, bara för att principerna säger så har jag svårt att gå med på. Principerna kan vara utgångspunkten men måste ändå tillåta undantag. Om alla bara gick efter sina principer hela tiden så tror jag vår värld skulle vara ännu mer statisk än vad den är nu. Fasta principer kan komma i vägen för kreativitet och nytänkande, sätt att kanske angripa våra problem på nya sätt. Är man hycklare bara för att man inte låser fast sig?


"If one sticks too rigidly to one's principles, one would hardly see anybody." - Agatha Christie


Presentation

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2011
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Länkar

Kategorier

Arkiv

RSS

Följ bloggen

Följ Pure Nandi med Blogkeen
Följ Pure Nandi med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se